לזכור את השואה במדינת האפרטהייד : זיכרון השמדת יהודי אירופה בתרבות ובשיח בדרום אפריקה 1994-1948 / מאת רוני מיקל אריאלי.

9920685066803701  
© Ex Libris, a ProQuest Company,  2020